Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 64

ประชุมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 64

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (นายปรีชา โตมี) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนจังหวัดน่าน ปี 2564 ระดับพื้นที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จังหวัดน่าน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือน การให้ความช่วยเหลือและการฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัย ดินถล่มและ น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จังหวัดน่าน ร่วมประชุม ทั้งหมด จำนวน 20 คน

แกลเลอรี่