Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่าน และการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่าน  และการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด

 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน จังหวัดน่าน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 99 แห่ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน และการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่