Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทส.

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทส.

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันไฟป่าและหมอกควันของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้ง ที่ 4/2563 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน และมอบแนวทางการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบของยังชีพให้กับผู้แทนหน่วยงานภาคสนาม สังกัดกรมป่าไม้ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่