Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 (การบริหารพื้นที่แบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:พื้นที่จังหวัดน่าน)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 (การบริหารพื้นที่แบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:พื้นที่จังหวัดน่าน)

วันนี้ 19 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น.
นายนิทรรศ  เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 (การบริหารพื้นที่แบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:พื้นที่จังหวัดน่าน) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่