Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

วันนี้ ๑๙ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยมี นายวรกิตติ   ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่