Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน  ณ ห้องไพลิน โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการพระราชการดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่