Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน”

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมเทวราช จ.น่าน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน” โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด  กล่าวรายงานการจัดประชุมโดย นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในส่วนของเวทีเสวนาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย 1.นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน 2.นายเจตณรงค์ อินกัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน 3.นายสิทธิชัย  มุ่งดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินรายการโดย นายมานิต ธนะวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท genco บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) ในการบรรยายแนวทางการรวบรวมและการจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

แนวทางการจัดการขยะน่าน2561(3)

ขนาดไฟล์:7.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

ใบราคา_จังหวัดน่าน

ขนาดไฟล์:8.31 Mb | ประเภทไฟล์: .zip | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง