Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.วราวุธ ติดตามผลการขับเคลื่อน Nan Sandbox ย้ำ! ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข ควบคู่กับการดูแลพื้นที่ป่า

รมว.วราวุธ ติดตามผลการขับเคลื่อน  Nan Sandbox  ย้ำ! ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข ควบคู่กับการดูแลพื้นที่ป่า

วันนี้ 18 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (ผอ.สนง.ทสจ.น่าน) เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่า และการพัฒนาแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการน่านแซนบ๊อกซ์ (Nan sandbox) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)  และคณะผู้บริหาร ทส. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตลอดจนรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดน่าน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหน่วยจัดการต้นน้ำน่าน และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำน่าน จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่