Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2565

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.น่าน นายกริชสยาม คงสตรี (ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.น่าน) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.ทสจ.น่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมฯ

แกลเลอรี่