Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “น่านเข้ม ลดควันดำ ลด PM2.5”

กิจกรรม “น่านเข้ม ลดควันดำ ลด PM2.5”

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม “น่านเข้ม ลดควันดำ ลด PM2.5” และเยี่ยมชมการปฏิบัติการตรวจวัดรถยนต์ควันดำ แบบบูรณาการ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน ประกอบด้วย จังหวัดน่าน โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ตำรวจภูธรเมืองน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยระบายค่าควันดำเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ (PM 2.5) ณ บริเวณแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่