Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Nan Provincial office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่าน  และการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่าน และการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน จังหวัดน่าน และการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

16 ก.ย. 63

กิจกรรมเด่น

ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 (การบริหารพื้นที่แบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:พื้นที่จังหวัดน่าน)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 (การบริหารพื้นที่แบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:พื้นที่จังหวัดน่าน)

นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2561 (การบริหารพื้นที่แบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:พื้นที่จังหวัดน่าน) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

19 ต.ค. 61