Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มิ.ย. 64

รายงานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

9 มิ.ย. 64

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ _ขยะพลาสติก_ และ _เศษพลาสติก_ พ.ศ. ๒๕๖๔

20 เม.ย. 64

เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ ปี66

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.71 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
12 มี.ค. 64

ไฟไหม้ ขยะ ปี 64

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 8.67 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
11 ก.พ. 64

คู่มือพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2561-2580

1 ส.ค. 63

เอกสารการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแผน วันที่ 30 กค 63

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 42.77 Mb ดาวน์โหลด: 3735 ครั้ง
7 ม.ค. 63

ประชุมชี้แจงขยะภาครัฐ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.71 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
9 ต.ค. 62

สสภ.2(ลำปาง)-รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.88 Mb ดาวน์โหลด: 3735 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>