Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

สื่่อประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 มี.ค. 64

ผลการตัดสินรางวัลโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1 พ.ค. 62

สปอต์วิทยุรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตอน 2 ปุ๋มบี 2 สาวฝนฟ้าไม่รับถุง

ประเภทไฟล์: .mp3 ขนาดไฟล์ : 3.74 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
1 พ.ค. 62

สปอต์วิทยุรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตอน 1 ตอน บีไม่รับ

ประเภทไฟล์: .mp3 ขนาดไฟล์ : 3.06 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
20 ก.ค. 60

สรุปพื้นที่เผาไหม้ ปี 59 (ข้อมูลอ้างอิงจาก สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน จากดาวเทียมระบบ MODIS และพื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเที่ยม LANDSAT-8 ประจำปี พ.ศ. 2559)

20 ก.ค. 60

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.2558-2559 (ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์กรมป่าไม้ฯ)

14 ก.ค. 60

น่านเร่งสร้างเครือข่ายฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .mp4 ขนาดไฟล์ : 1.65 Mb ดาวน์โหลด: 3734 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1